URJAPAN
ปราสาททองหนึ่งแลนด์มาร์กของเกียวโต

Rate This

Posted by : Baitoey Natsuko

[04th April 2016]

ปราสาทสีทองอร่ามกลางสระน้ำใหญ่ สถานที่สำคัญในเรืองอิกคิวซังที่ใครๆก็รู้จักกันเป็นอย่างดี