News & Topics

Featured Video

19
Like
0
Comment
5
Visited

Recommend By Season

Hakodate Goryō-kaku Matsuri
เทศกาล โงเรียวกาคุ
< 箱館五稜郭祭>

20
WantToGo
27
Like
7
Visited

ชมซากุระพร้อมกิจกรรมลำลึกประวัติศาสตร์ของสวนสาธารณะที่มีอดีตเกี่ยวข้องกับสงครามกลางเมืองญี่ปุ่น

Heian-jingu
ศาลเจ้าเฮอิอัน-จิงกุ
<平安神宮>

21
WantToGo
36
Like
6
Visited

ศาลเจ้าที่ก่อตั้งเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 100 ปีเมืองเกียวโต สถานที่จัดงานเทศกาลอันยิ่งใหญ่ คือ จิเดอิ มัตซุริ (เทศกาลผู้สูงวัย) และเทศกาลทาคิกิโนะ

Matsumoto-jo Sakura Matsuri
เทศกาลดอกซากุระที่ปราสามมัตซึโมโต
<松本城の桜>

22
WantToGo
53
Like
9
Visited

ชมดอกซากุระที่ปราสาทมัตซึโมโต จุดชมซากุระที่สวยงามที่สุดอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่น

© 2018 Clisk Co., Ltd.