News & Topics

Featured Video

19
Like
0
Comment
3
Visited

Recommend By Season

Akita Kantō Matsuri
อะคิตะ คันโต มัตซูริ
<秋田竿燈まつり>

20
WantToGo
27
Like
5
Visited

เสาโคมไฟความสูงระดับตึก 3 ชั้น ช่วยเพิ่มบรรยากาศครื้นเครงได้เป็นอย่างดี

Tenjin Matsuri
<天神祭>

18
WantToGo
25
Like
4
Visited

งานเทศกาล เป็นอะไรที่นักท่องเที่ยวหลายคนอยากหาโอกาสสัมผัสสักครั้ง ยิ่งงานเทศกาลเทนจิน มัตซึริ ที่ได้ชมดอกไม้ไฟนับรอยดอกที่ถูกจุดขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืน ก็ยิ่งทำให้งานเทศกาลนี้ตื่นตาขึ้นมากกว่าเดิมไปอี

Cormorant Fishing
การจับปลาด้วยนกกาน้ำ
<鵜飼観覧船>

9
WantToGo
17
Like
3
Visited

ชมนกกาน้ำจับปลาในช่วงกลางคืนจะมีขึ้นในวันที่11 พฤษภาคม ไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี เป็นประเพณีการจับปลาแบบโบราณของชาวญี่ปุ่น การแสดงจะมี3รอบตื่นคืนเป็นการแสดงที่มีชื่อเสียงแนะนำให้โทรจองล่วงหน้า

© 2018 Clisk Co., Ltd.