News & Topics

Featured Video

4
Like
5
Comment
0
Visited

Recommend By Season

Ueno-kōen
สวนอุเอโนะ
<上野公園>

63
WantToGo
84
Like
24
Visited

ถึงแม้ว่าสวนแห่งนี้จะตั้งอยู่ใจกลางเมืองใหญ่อย่างโตเกียวแต่เมื่อได้ก้าวเข้าสู่สวนอุเอโนะแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนว่าโลกแห่งธรรมชาติก็น่าสนใจไม่แพ้กัน

Hakata Dontaku Minato Matsuri
ฮากาตะดงทะคุ
<博多どんたく港まつり>

16
WantToGo
38
Like
4
Visited

ฮากาตะดงทะคุ เป็นงานประเพณีที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีการแสดงเต้นรำที่ลานกว้าง
ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ มาลองสักครั้งแล้วคุณจะลืมไม่ลงเลยทีเดียว

Hirosaki-kōen
สวนฮิโรซากิ
<弘前公園>

24
WantToGo
38
Like
9
Visited

เมื่อดอกซากุระบาน สวนแห่งนี้จะสวยงามราวกับสวนสวรรค์ที่อยู่ในจินตนาการ

© 2019 Clisk Co., Ltd.