News & Topics

Featured Video

13
Like
0
Comment
8
Visited

Recommend By Season

Matsumoto-jo Sakura Matsuri
เทศกาลดอกซากุระที่ปราสามมัตซึโมโต
<松本城の桜>

22
WantToGo
53
Like
9
Visited

ชมดอกซากุระที่ปราสาทมัตซึโมโต จุดชมซากุระที่สวยงามที่สุดอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่น

Heian-jingu
ศาลเจ้าเฮอิอัน-จิงกุ
<平安神宮>

21
WantToGo
36
Like
6
Visited

ศาลเจ้าที่ก่อตั้งเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 100 ปีเมืองเกียวโต สถานที่จัดงานเทศกาลอันยิ่งใหญ่ คือ จิเดอิ มัตซุริ (เทศกาลผู้สูงวัย) และเทศกาลทาคิกิโนะ

Hakata Dontaku Minato Matsuri
ฮากาตะดงทะคุ
<博多どんたく港まつり>

16
WantToGo
38
Like
4
Visited

ฮากาตะดงทะคุ เป็นงานประเพณีที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีการแสดงเต้นรำที่ลานกว้าง
ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ มาลองสักครั้งแล้วคุณจะลืมไม่ลงเลยทีเดียว

© 2023 Clisk Co., Ltd.