URJAPAN
Japan > Tokyo > Ueno > Takeya
URJAPANURJAPANURJAPANURJAPANURJAPAN

Shopping

Takeya
สวรรค์แห่งการช้อปของถูก ตึกสีม่วง

สวรรค์แห่งการช้อปของถูก ตึกสีม่วง24
WantToGo
11
Like
4
Comment
5
Visited

ตึกม่วง เป็นตึกขายของ หลายอย่างตั้งแต่ของสวยงาม เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องสำอางค์ อาหารของกินของฝาก

สวรรค์แห่งการช้อปของถูก ตึกสีม่วง ชื่อ ตึกม่วง เป็นตึกขายของ หลายอย่างตั้งแต่ของสวยงาม เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องสำอางค์ อาหารของกินของฝาก

Information

Open 1
Open 2
Phone
Address
Access
Holiday
Budget None
Guide None
WEB
Booklet
Remarks