URJAPAN
URJAPAN

Sights

Rakushisha
<落柿舎>

กระท่อมของลูกศิษย์กวีผู้โด่งดังของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น3
WantToGo
7
Like
0
Comment
3
Visited

กระท่อมหลังนี้เป็นของมูไกอิ เกียวราอิ ลูกศิษย์ของกวีผู้โด่งดัง ซึ่งได้ตั้งชื่อกระท่อมนี้ว่า"บ้านของผลพลับที่ร่วงหล่น"

กระท่อมหลังนี้เป็นของมูไกอิ เกียวราอิ ซึ่งเป็นศิษย์ที่ผู้คนรู้จักมากที่สุดของกวิไฮกุบาโชะ ชื่อกระท่อมหมายถึง "บ้านของผลพลับที่ร่วงหล่น"
มีเรื่องเล่าว่าเกียวราอิตั้งชื่อกระท่อมว่ารากุชิชะ หลังตื่นขึ้นมาเช้าวันหนึ่งเมื่อพายุเริ่มซา ก่อนจะเห็นว่าผลพลับที่ตัวเองตั้งใจจะเก็บจากสวนไปขาย ร่วงพราวอยู่บนพื้นใต้ต้น

Information

Open 1 9:00 - 17:00
Open 2 10:00 (Jan-Feb) - 16:00
Phone 075-881-1953
Address 20, Hinomyojin-cho, Ogurayama, Saga Sakyo-ku, Kyoto
Access 15-minute walk from JR Saga-Arashiyama Station
Holiday Year end and New Years
Budget Adults 200 yen/Children free
Guide None
WEB http://www.rakushisha.jp
Booklet
Remarks