URJAPAN
Japan > Kyoto > Central Kyoto > Nishijin
URJAPAN

Sights

Nishijin
ย่านนิชิจิน
<西陣>

ชอปปิ้งกิโมโนและโอบิแบบออริจินัล ที่ย่านนิชิจิน1
WantToGo
6
Like
0
Comment
1
Visited

ชอปปิ้งกิโมโนและโอบิแบบออริจินัล ที่ย่านนิชิจิน ย่านอุตสาหกรรมโบราณอาคารแบบมะชิยะหรือห้องแถวแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม

นิชิจินคือย่านอุตสาหกรรมสิ่งทอของเกียวโต และเป็นแหล่งผลิตกิโมโนและผ้าคาดเอวโอบิลวดลายงดงามที่สร้างชื่อเสียงให้กับเกียวโต นิชิจินเป็นย่านเก่าแก่ย่านหนึ่งของเกียวโต เราจึงยังเห็นมะชิยะ หรือห้องแถวแบบเก่า สภาพดีจำนวนมากทั่วบริเวณ

Information

Open 1
Open 2
Phone
Address Nishijin, Kyoto-shi, Kyoto
Access Horikawa Imadegawa bus stop (Kyoto City Bus 9)
Holiday
Budget None
Guide None
WEB
Booklet
Remarks