URJAPAN
Japan > Kyoto > Central Kyoto > Nijo-jo
URJAPAN

Sights

Nijo-jo
ปราสาทนิโจ-โจะ
<二条城>

ปราสาทอายุมากกว่าพันปี สไตล์การก่อสร้างสุดล้ำ ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยพื้นไม้แบบโบราณป้องกันการรุกรานจากศัตรู14
WantToGo
17
Like
1
Comment
5
Visited

ปราสาทนิโจที่อาศัยของโชกุนองค์แรกจากตระกูลโตกุกาวะ สไตล์การก่อสร้างสุดล้ำดึงดูดนักท่องเที่ยว
จุดเด่นคือพื้นแบบไนติงเกล เพื่อป้องการการถูกรุกรานตามแบบฉบับโบราณ

ปราสาทแห่งนี้สร้างเมื่อปี 1603 เพื่อเป็นที่พำนักอย่างเป็นทางการของอิเอยัตสึ โชกุนองค์แรกจากตระกูลโตกุกาวะ สไตล์การก่อสร้างที่โฉ่งฉ่าง เรียกร้องให้ผู้คนต้องหันมามอง เป็นความตั้งใจที่จะแสดงให้เห็นถึงอำนาจของอิเอยัตสึ และยังสื่อถึงการล่มสลายแห่งอำนาจของจักรพรรดิอีกด้วย
เพื่อป้องกันการถูกล้างแค้น อิเอยัตสึสั่งให้สร้างพื้น "ไนติงเกล" ไว้ด้านในปราสาท รวมทั้งมีห้องลับเพื่อให้องค์รักษ์พลางตัวเพื่อจับตาดูความผิดปกติ หลังจากเดินผ่านประตูคารา-มองขนาดยักษ์
เราจะเข้าสู่พระราชวังนิโนมารุ ซึ่งแบ่งออกเป็นอาคาร 5 หลังโดยมีห้องนับไม่ถ้วน โอฮิโรมา ยอน-โน-มะ (ห้องที่ 4) มีภาพวาดบนแผงไม้บังตาอย่างละลานตา ห้ามพลาดสวนของพระราชวังนิโนมารุ ซึ่งออกแบบโดยปรมาจารย์ชาและสถาปนิกภูมิทัศน์หนึ่งเดียวคนนี้ โคโบริ เอนชู เด็ดขาด

Information

Open 1 8:45 - 17:00
Open 2 9:00 (entry to Ninomaru) - 16:00
Phone 075-841-0096
Address 541, Nijojocho, Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
Access The entrance of Nijo Castle is a short walk from Nijojo-mae Station along the Tozai Subway Line.
Holiday Tue of Jan,Jul,Aug,Dec and 26th Dec - 4th Jan
Budget 600 yen
Guide None
WEB https://www2.city.kyoto.lg.jp/bunshi/nijojo/english/index.html
Booklet
Remarks