News & Topics

Featured Video

16
Like
0
Comment
4
Visited

Recommend By Season

Hakata Dontaku Minato Matsuri
ฮากาตะดงทะคุ
<博多どんたく港まつり>

16
WantToGo
38
Like
4
Visited

ฮากาตะดงทะคุ เป็นงานประเพณีที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีการแสดงเต้นรำที่ลานกว้าง
ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ มาลองสักครั้งแล้วคุณจะลืมไม่ลงเลยทีเดียว

Goryō-kaku Fort
ป้อมโงเรียวกาคุ
<五稜郭>

27
WantToGo
46
Like
11
Visited

สวนสาธารณะบนแผ่นดินรูปดาวแห่งนี้มีหลักฐานของสงครามกลางเมืองในอดีตซ่อนอยู่มากมาย

Matsumoto-jo Sakura Matsuri
เทศกาลดอกซากุระที่ปราสามมัตซึโมโต
<松本城の桜>

22
WantToGo
53
Like
9
Visited

ชมดอกซากุระที่ปราสาทมัตซึโมโต จุดชมซากุระที่สวยงามที่สุดอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่น

© 2023 Clisk Co., Ltd.